021-88745066

شرایط و ضوابط عمومی

مقدمه:
در راستای تشریح بند 2 ماده 9 قرارداد الکترونیکی منعقده فی ما بین شرکت سرور جت با کاربران، و استناد پذیری ماده ۶ قرارداد مذکور، دستورالعمل حاضر تدوین و به کلیه ی کاربران ابلاغ می گردد.
مفاد دستورالعمل:
ماده 1- مدارک لازم جهت ثبت نام : سرور جت میتواند در صورت لزوم جهت احراز هویت کاربر مدارک ذیل را درخواست نموده و کاربر متعهد به ارائه مدارک درخواستی خواهد شد،
1- تصویر کارت ملی، شناسنامه و سایر مدارک احراز محل اقامت جهت ثبت نام اشخاص حقیقی
2- مدارک لازم جهت ثبت نام اشخاص حقوقی
* کپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات در خصوص نشانی شرکت و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و دارندگان حق امضاء.
ماده 2- اطلاعات تماس
* سرور جت جهت تماس با کاربران ، نياز دارد كه همواره مشخصات مندرج در فرم ثبت نام، از قبیل آدرس محل، تلفن تماس و ايميل کاربر را در اختيار داشته باشد. لذا ضروري است كه کاربر در صورت تغيير مشخصات خود، موارد جديد را در اسرع وقت به سرور جت اطلاع داده یا در پنل کاربری خود تغییر دهد، در غير اين صورت سرور جت هيچ مسئوليتي را در اين رابطه نمي پذيرد.
* مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن بر عهده کاربر و یا نماینده کاربر هر یک متضامناً می باشد.
* تبصره : چنانچه کاربر جهت پرداخت هزینه ها از کارت متعلق به دیگری استفاده نموده باشد سرور جت صرفا به مالک کارت پاسخگو خواهد بود.
ماده 3- تغییر اطلاعات تماس
* سرور جت جهت امنیت اطلاعات بخش کاربری تغییر مشخصات اصلی مانند نام ، نام خانوادگی ، ایمیل و برخی موارد مهم دیگر را مسدود ساخته و تنها با ارسال مدارک معتبر از سمت کاربر این تغییرات توسط شرکت سرور جت تنها قابل انجام است.
ماده 4- نحوه ارتباط طرفین با هم
* روش ارتباطی مستند شرکت با کاربر، آدرس ایمیل کاربر که حساب کاربری وی در پنل کاربر ثبت شده است، خواهد بود.
* روش ارتباطی مستند کاربر با شرکت، ثبت تیکت در بخش پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری تیکت و یا ارسال نامه و دریافت رسید کتبی از شرکت خواهد بود.
* شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر کاربری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.
ماده 5- تغییرات
* تغییرات قوانین : قوانین شرکت تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه شرکت و از آنجا که این قوانین در سطح دنیا به طور آنلاین وماهانه امکان تغییر دارند، شرکت حق تغییرات آتی در قوانین را بر خود محفوظ می داند ونسخه قوانین بروز شده را از طریق لینک به صفحه قوانین در وب سایت شرکت در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا شرکت مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تغییرات احتمالی نداشته وکاربر می بایست موارد را عندالزوم بررسی و مطالعه نماید.
ماده 6- تغییرات تعرفه
* در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، کاربر در صورت تمایل به ارتقا یا تمدید در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود .
* هزینه های کارشناسی نیروی فنی ویا سایر خدماتی که درهنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید کاربر می باشد .
* ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل تفاضل هزینه دوسرویس به نسبت روزهای باقیمانده از طول مدت سرویس می باشد که به صورت خودکار توسط ما محاسبه می گردد.
* سرویسهای کاربر تنها در ابتدای دوره جدید و به درخواست کاربر در صورتی که امکانات و منابع استفاده شده توسط وی متناسب با بسته میزبانی مورد نظر باشد تنزل داده می شود .
* تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده وکاربر موظف به تبعیت از آن می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد.
ماده 7- تغییرات فنی
* شرکت حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس کاربر را تحت تاثیر قرار می دهد شرکت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت شرکت، ناحیه کاربری یا پرتال پشتیبانی و یا ارسال خبر نامه به آدرس ایمیل کاربران اطلاع رسانی نماید. کاربر موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.
* هرگاه به دلیل موارد ضروری، شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد ویا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغییرات نخواهد داشت ضمناکاربر به شرکت وکالت می دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.
ماده 8- تغییرات مالکیت
* تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی کاربر یا نماینده وی ویا ارسال ایمیل درخواست مذکور از طریق آدرس ایمیل موجود در حساب کاربری در ناحیه کاربری انجام میگردد.
* شرکت در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت دارد.
* شرکت می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در راستای احراز اصالت مدارک و هویت شخص پیدا نکرده است، اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.
ماده 9- تحویل خدمات
* پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط کاربر، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل ویا برگه سرویس به کاربر اطلاع داده می شود. عدم دسترسی کاربر به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.
* کاربر در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکوررا دریافت ننماید موظف است حداکثر 2روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش سرور جت اعلام نماید.
* در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، سرور جت مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا 2برابر خواهد بود.
* کاربر حق درخواست لغو سرویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل از سپری شدن 2 برابر حداکثر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحویل 7 روز باشد در صورت عدم تحویل، کاربر تا 14 روز مجاز به انصراف از خرید و دریافت وجه پرداختی خود نمی باشد.
* سرور جت مسئولیتی در قبال عدم استفاده کاربر از سرویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.
* سرویسهای مرتبط با دامنه ای که توسط سرور جت ثبت ویا تمدید نشده اند ونزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.
ماده 10- حداکثر زمان تحویل
* حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای شرکت که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض بدترین حالات ممکن به شرح ذیل است .
* سرور مجازی 2 تا 48 ساعت کاری
* ثبت دامنه 2 تا 48 ساعت کاری
* سرویس میزبانی 2 تا 48 ساعت کاری
* در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذیل نامه به بخش فروش سرور جت و دریافت رسید ارسال می باشد.
* پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پنل آن به کاربر، سرور جت هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.
* در مورد ثبت دامین های ir که می بایست توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی تایید و فعال گردد با توجه به اینکه به طور کلی سرور جت کنترلی در زمان تایید دامین نداشته و همچنین به دلیل نقص در مدارک یا مشخصات ممکن است مدت زمان تایید دامین به طول انجامد، زمان رزرو اولیه دامنه مبنای تحویل قرار می گیرد.
ماده 11- تطابق با سفارش
* در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به کاربر با مشخصات سرویس، کاربر موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فاکتور به سرور جت اعلام نموده و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت سرور جت صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام کاربر و فقط تا پایان زمان سرویس در فاکتور می باشد وزمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.
ماده 12- گارانتی وپشتیبانی
• گارانتی عودت وجه برای سرویس های میزبانی وب ماهانه تا 24 ساعت از زمان خرید و سرویس های سالانه 7 روز از زمان خرید
• گارانتی عودت وجه برای سرور مجازی تا 24 ساعت بعد از خرید
• گارانتی عودت وجه مشمول فاکتور های تمدید سرویس نخواهد بود.
از اینرو پس از این زمان، گارانتی عودت وجه به سرویس میزبانی کاربر تعلق نمی گیرد.
تبصره : در صورت اعلام کاربر به منظور لغو خرید و عودت وجه، سرور جت موظف است پس از محاسبه میزان و مدت استفاه از سرویس مبلغ خدمات را کسر و مابقی را به حساب واریز عودت دهد.
* سرور جت تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه سرویس خریداری شده را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت کاربر وبرنامه نویسی وب ونرم افزارها ومشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه سرور جت نمی باشد.
* ملاک تشخیص وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی سرور جت میباشد.
* زمان اختلال در سرویس کاربر در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال وتائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از دو دهم درصد کل دوره بیشتر باشد به مدت سرویس افزوده می گردد.
* نحوه ارتباط مستند کاربر برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از طریق بخش پشتیبانی باشدکه زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خرید مشخص باشد.
* عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف 24 ساعت) از زمان وقوع به واحد شکایات از طریق بخش پشتیبانی اعلام گردد.
* سرویس ها و رویه عمومی سرور جت بر اساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح سرور جت تعریف شده و برای کاربر خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است وکاربر موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد.
* سرور جت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز کاربر ندارد.
* سرور جت مسولیتی نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهایی که مورد تائید بخش فنی نمی باشد ندارد.
ماده 13- دخالت سرور جت در دعاوی
* سرور جت به هیچ ‌نحو در اختلافاتی که فی‌مابین دارنده و هر طرف دیگری به ‌غیر از سرور جت در زمینه ثبت و استفاده از نام ‌دامنه مطرح گردد شرکت نخواهد داشت. دارنده نباید به هیچ ‌نحو سرور جت را طرف دعوی قرار داده یا به هیچ ‌نحو سرور جت را درگیر چنین رسیدگی نماید. در صورتی‌که سرور جت در یک چنین رسیدگی به عنوان طرفی از دعوی خوانده شود، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که تمامی دفاعیات مقتضی را به کار بسته و هر گونه اقدامی را که برای دفاع از سرور جت لازم باشد اتخاذ نماید.
ماده 14- انقضاء و تمدید سرویس
* سررسید سرویس ها 7 روز پیش از تاریخ تمدید به کاربران توسط ایمیل و ایجاد فاکتور اطلاع داده خواهد شد و سرور جت تعهدی نسبت به نگهداری اطلاعات پس از مدت زمان انقضاء سرویس نخواهد داشت.
* خریدار موظف است سرویسهایی که نزد سرور جت تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط شرکت، حداکثر 7روزتقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد شکایات ارسال نماید.
* امکان ارائه نسخه پشتیبان پس از انسداد سرویس به دلیل عدم تمدید وجود نخواهد داشت و تنها در صورت تمدید سرویس امکان ارائه نسخه پشتیبان وجود خواهد داشت ، لذا قبل از تمدید از وجود نسخه بک آپ خود مطلع شوید.
* در صورت درخواست کاربر برای دریافت بک آپ از سرویس مسدود ، با دریافت هزینه سرویس برای 48 ساعت بازگشایی خواهد شد
* چنانچه مشترک در هر زمان بخواهد سرویس خود را ارتقا دهد در صورت موافقت سرور جت مبلغ پرداختی بابت سرویس فعلی نسبت به زمان باقی مانده محاسبه و با پرداخت مابه التفاوت مبلغ زمان باقی مانده و نرخ سرویس بهتر سرویس فعلی به سرویس جدید ارتقاء می یابد،لیکن امکان تغییر سرویس به سرویس پایین تر صرفاً بدون بازگشت هرگونه مبلغی امکان پذیر خواهدبود.
* بدیهی است پس از پایان مدت قرارداد در صورت تمایل به ادامه همکاری با سرور جت مشترک می بایست با نرخ روز نسبت به پرداخت بهای سرویس ها اقدام نماید.
* چنانچه در راستای ارائه خدمات سرور جت به مشترک نیاز به کارشناسی یا نیروی فنی باشد که جزء خدمات سرور جت محسوب نمی گردد ارائه خدمات مذکور منوط به پرداخت هزینه آن طبق تعرفه روز می باشد.ملاک تغییرات تعرفه سایت سرور جت می باشد.
* سرور جت حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری،نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس مشترک را تحت تاثیر قرار می دهدسرور جت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات، از طریق وب سایت سرور جت، پرتال کاربران یا پرتال پشتیبانی و یا ارسال خبرنامه به آدرس ایمیل مشترکین اطلاع رسانی نماید. مشترک موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.
* هرگاه به دلیل موارد ضروری، سرور جت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و یا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان و نحوه تغییرات نخواهد داشت ضمناً مشترک به سرور جت وکالت می دهد تا در زمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.
* تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین سرور جت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های مشترک پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.
ماده 15 – قوانین پشتیبانی و ارسال تیکت
* مشترک موظف است درخواست های پشتیبانی خود را به زبان و فونت فارسی در ناحیه کاربری ارسال نموده و از تماس با تلفن های واحد فروش ، فرم های تماس با ما و… برای پیگیری درخواست های پشتیبانی خودداری نمایند.
* تنها روش ارایه پشتیبانی به مشترک، ارسال تیکت و ایمیل بوده و امکان مراجعه حضوری، ارتباط از طریق پیام رسان ها، تماس تلفنی، ارسال فکس و … برای مطرح کردن مشکلات امکان پذیر نمیباشد.
* مراجعه حضوری تنها با هماهنگی قبلی و برای خدمات خاص ارایه خواهد شد. سرور جت بسته به سرویس ارایه شده به مشترک، این گزینه را در اختیار کاربر قرار خواهد داد.
* پشتیبانی از سرویس ها و خدمات تنها به مالک اصلی سرویس (صاحب آدرس ایمیل یا شماره تلفن همراه) پس از تایید اطلاعات ثبت شده در سیستم کاربری مشترک، تعلق خواهد گرفت.
* پشتیبانی فقط شامل سرویس ها و خدمات ارایه شده توسط سرور جت بوده و هیچ گونه تعهدی بابت پشتیبانی مشکلات سیستم های مدیریت محتوا (cms) و مشکلات موجود در سایت یا سرور مشترک، که ارتباطی با سرویس های سرور جت ندارد، مگر آنکه آن را به جهت افزایش رضایت مشترک انجام دهد.
* ارائه هرگونه خدمات و پشتیبانی خارج از حیطه وظایف پشتیبانی سرور جت مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.
* مشترک موظف است در هنگام ارسال تیکت ، اطلاعات درخواستی مرتبط به هر واحد را به صورت دقیق و صحیح تکمیل نماید. در صورتی که اطلاعات به صورت ناقص یا اشتباه ارسال شود، سرور جت میتواند تیکت را بسته و از پاسخ به آن خودداری نماید.
* مشترک موظف است اهمیت تیکت های ارسالی را با توجه به اهمیت واقعی تیکت انتخاب نماید.
* مشترک موظف به باز کردن یک تیکت جدید برای هر درخواست پشتیبانی بوده و لازم است از باز کردن تیکت های قدیمی و بسته شده خودداری نماید.
* مشترک مجاز به بازکردن چند تیکت متفاوت برای یک درخواست مشابه نمیباشد.
* میانگین زمان پاسخ گویی به تیکت ها در ساعات اداری ۴ ساعت و در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل ۸ ساعت می باشد.
* در زمان‌هایی مانند مناسبت های خاص و یا ارتقا و بروز رسانی سیستم و … که سیستم مشترک در دسترس نباشد روش های جایگزین برای دریافت پشتیبانی خدمت کاربر اعلام خواهد شد.
ماده 16 – تهیه نسخه پشتیبان(Backup)
* به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای سرور جت نگهداری نمایند.در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و سرور جت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد و نسخه های تهیه شده تنها بابت اطمینان بیشتر از سمت سرور جت تهیه خواهد شد.
* مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی و مجازی صرفا به عهده خود خریدار می باشد و سرور جت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
* بک آپ گیری از سایت هایی که حجم آن ها بیش از 10 گیگابایت شده باشد انجام نخواهد شد و این گونه سایت ها بایستی به صورت جداگانه بک آپ خود را تهیه کنند.
* تمام نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداری می شود سرور جت تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیوهای خود به خریدار ندارد.
* سرور جت هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد.
* سرور جت جهت امنیت بیشتر، از کلیه از فایلهای خریداران بصورت هفتگی نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداکثر تا یک هفته نگهداری خواهد شد. نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی ms sql server بصورت روزانه گرفته می شود و یک هفته نگهداری می شود. سرور جت تعهدی نسبت به صحت و کارکرد این نسخه ها ندارد.
* در صورتی که خریدار، خدمات پشتیبان گیری را سفارش نداده باشد، از دست رفتن داده ها به هر دلیلی که باشد، هیچ مسئولیتی متوجه سرور جت نخواهد بود.
ماده 17- سایر قوانین خاص
* هرگونه توافق بین کاربر و سرور جت تنها به صورت کتبی وبا مهرو امضاﺀ مجاز سرور جت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است.
* کاربر موظف است تحویل ، تطابق واجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.
* سرور جت هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت.
* مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس و کنترل آنها بر عهده کاربر می باشد لیکن سرور جت، انقضاء سرویسهای کاربر را از 1 هفته قبل طی ایمیل و پیامک اطلاع رسانی می شود و عدم دسترسی کاربر به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای سرور جت ایجاد نخواهد کرد.
* وضعیت اعتبار، فهرست سرویسها و پرداختهای کاربر در اکانت وی در ناحیه کاربری قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق پنل کاربری خود به آن مراجعه نماید.
* مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات سرور جت، بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.
* امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه پیش بینی شده در برخی از بسته های میزبانی تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری کاربر واریز نمی شود.

شرایط و ضوابط اختصاصی کاربران سرور جت

مقدمه:
در راستای تشریح بند 2 ماده 9 قرارداد الکترونیکی منعقده فی ما بین شرکت سرور جت و استناد پذیری ماده ۶ قرارداد مذکور، دستورالعمل حاضر تدوین و به کلیه ی کاربران ابلاغ می گردد.
مفاد دستورالعمل :
فصل اول) شرایط اختصاصی سرویس میزبانی وب
ماده 1 سرور جت مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار نداشته و خریدار موظف به استفاده از FTPخواهد بود.
ماده 2 سرور جت مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات (Upload) در فضای میزبانی خریدار ویا download اطلاعات وی به صورت رایگان ندارد.
ماده 3 سرور جت مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان ندارد.
ماده 4 سرور جت تلاش خود را جهت راهنمایی خریدار در مسائل فنی می کند ولی خریدار خود مسئول است با اطلاعات فنی سرویس میزبانی وب آشنائی داشته وشرکت مسئولیتی نسبت به آموزش نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد.
ماده 5- محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram , و …
5-1 سرور جت در تعرفه ی خود ویا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع برای کلیه سرویسها در تعرفه درج شده است . لیکن موارد زیرنیز باید مد نظر قرار گیرد:
5-2 حداکثر CPU در میزبانی اشتراکی 10% در بازه زمانی 1 دقیقه
5-3 حداکثر Ram در میزبانی اشتراکی 100 مگا بایت
5-4 حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
5-5 حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
5-6 حداکثر Bandwidth لحظه ای در میزبانی اشتراکی 2 مگابیت در ثانیه
5-7 ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی سرور جت خواهد بود.
فصل دوم)- قوانین خاص مربوط به سرورهای اختصاصی
ماده 6 – سرور جت هیچگونه تعهدی بابت تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات سرورهای اختصاصی حتی با تهیه پشتیبانی نرم افزاری نداشته و تنها در صورتی که این مورد از سمت کاربر اعلام گردد با دریافت هزینه مجزا این مورد اقدام خواهد شد و در حالت عادی تهیه نسخه پشتیبانی به عهده خریدار خواهد بود.
ماده 7- چنانچه خریدار امکان پشتیبانی از سرور خود را نداشته باشد تنها در صورت پرداخت هزینه و تهیه پشتیبانی نرم افزاری از نوع ماهانه و یا ساعتی از سمت کارشناسان فنی اقدام به بررسی خواهد شد که هیچگونه ضمانتی در زمینه با رفع قطعی مشکل در زمان اعلام شده وجود نخواهد داشت.
ماده 8 – در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور گردد خریدار موظف به اطلاع رسانی به بخش فنی خواهد بود و سرور جت پس از اطلاع نسبت به پیگیری رفع مشکل اقدام خواهد نمود و پس از اطلاع موظف به تعویض سخت افزار معیوب به صورت رایگان می باشد.
ماده 9 – سرور جت تنها در صورت بروز مشکلاتی که موجب عدم دسترسی به سرور از راه دور می گردد مسئول پشتیبانی فنی سرور بوده و البته در صورتی که بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خریدار باشد هزینه پشتیبانی طبق فاکتورهای IDC از خریدار اخذ خواهد شد.
ماده 10 – مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، سرور جت می باشد و پرداخت هزینه اجاره سرور موجب بروز حقی برای خریدار نمی گردد.
فصل سوم) شرایط ثبت دامنه
ماده 11- سرور جت از 24 تا 72 ساعت بعد از سفارش دومين و واريز وجه توسط شما ، دومين مورد نظر شما را به ثبت خواهد رساند ولي مسؤليتي در رابطه با تاخير در ست شدن Name server ها به عهده نميگيرد.
ماده 12- با توجه به اینکه دامنه ها با پسوند ir در سایت نیک به نام صاحب امتیاز سرویس (کاربران) ثبت می شود باید کاربر پیش از خرید دارای پنل اختصاصی بو ده و یا خود اقدام به ثبت نیک هندل نمایید و پس از ثبت و تایید دامین از طرف وب سایت رسمی ثبت دامنه درخواست پرداخت را به بخش مالی اعلام نمایید.
ماده 13- چنانچه به علت ارسال آدرس اشتباه دومين شما مسدود شود. سرور جت مسؤليتي به عهده نميگيرد. لذا کاربران همیشه موظف به رعایت قانون ICANN هستند و اطلاعات دومین خود را درست و به روز نگهداری کنند.
ماده 14- برای ثبت دامنه ها با پسوند .co.ir ، org.ir ، ac.ir و net.ir نیاز به شناسه ی مخصوص این دامنه ها می باشد در صورتی که دامنه ها پس از پرداخت به صورت اتوماتیک ثبت نگردد مسئولیت آن به عهده ی شما خواهد بود
ماده 15- برای تمدید دامنه ی ملی قرار دادن شناسه ی نمایندگی سرور جت fa2918-irnic بروی رابط مالی و فنی دامنه قبل از پرداخت فاکتور تمدید ضروری می باشد در غیر این صورت دامنه ها به صورت اتوماتیک تمدید نمی گردند . مسئولیت منقضی شدن آن یا قفل شدن دامنه به عهده ی شما می باشد.
ماده 16- برای تمدید پسوند.co شما میبایست 2 روز قبل از تاریخ انقضا اقدام به تمدید دامنه نمایید در صورتی که دیرتر از این زمان دامنه را تمدید کنید دامنه ی شما delete می شود و میبایست هزینه ی بالایی برای ریستور کردن دامنه پرداخت نمایید یا تامل کنید که دامنه برای ثبت آزاد گردد و مجددا ثبت نمایید.
ماده 17 – در هنگام ثبت نام در سرور جت شماره تماس و کد پستی خود را به صورت صحیح وارد نمایید در غیر این صورت دامنه های بین المللی در لحظه ثبت نمی گردند و میبایست به صورت دستی ثبت گردند که زمانبر می باشد و در صورتی که در این فاصله دامنه ی شما توسط شخص دیگری ثبت گردد مسئولیت آن به عهده ی شما می باشد
ماده 18 – در مورد دامنه ها با پسوند های .ca که مربوط به شهروند کانادا است یا هر پسوندی که مربوط به کشور خاصی می باشد ارائه اطلاعات صحیح از شخص شهروند آن کشور ضروری می باشد در غیر این صورت مسئولیت عدم ثبت دامنه به عهده ی شما می باشد.
ماده 19 – پس از ثبت دامنه اطلاع رسانی به خریدار، سرور جت هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت و مسئولیت آن تماماً بر عهده خریدار خواهد بود.
ماده 20 – تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه عادی باشد که این جریمه مطابق با قوانین ICANN و ثبت کننده اصلی اخذ می گردد.
ماده 21- تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه،whois های بین المللی می باشد.(در خصوص دامنه های ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود).
ماده 22- اگر در سفارش خریدار، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه ای به شرکت باشد که به هر دلیل انجام نگردد، سرور جت تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب خریدار در بخش پشتیبانی می باشد.
ماده 23 – خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق لازم را به عمل آورده وسرور جت در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید شرکت و مراجع ذیصلاح ایرانی وبین المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع و یا قوانین بین المللی عمل می نماید.
ماده 24 – تمدید تمامی دامنه ها به صورت خودکار توسط سیستم انجام می شود، تمامی کاربران موظف به بررسی وضعیت دامنه های خود و اطمینان از تمدید دامنه ها و اطلاع رسانی به سرور جت در صورت مشکل در تمدید دامنه می باشند، در صورتی که به دلیل خطا یا در دسترس نبودن سرور های رجیسترار در لحظه تمدید دامنه، تمدید دامنه ای توسط سیستم انجام نشده باشد سرور جت در این مورد هیچگونه مسولیتی را قبول نخواهد کرد.
ماده 25- در صورت درخواست انتقال یک دامنه به پنلی خارج از شرکت از ناحیه کاربری سرور جت حق ممانعت از تکمیل مراحل انتقال را ندارد.
ماده 26- از آنجا که سرور جت ثبت وتمدید دامنه وانتقال برای خریدار را به صورت واسط انجام می دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی ویا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ویا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه سرور جت نخواهد کرد.
ماده 27- متقاضی ثبت دامنه با ارائه درخواست ثبت نام‌ دامنه، یا با درخواست حفظ یا تجدید ثبت نام‌ دامنه، اقرار و قبول می‌کند که اظهارات مندرج در موافقتنامه ثبت کامل و دقیق بوده؛ و حسب اطلاع متقاضی، ثبت نام ‌دامنه باعث نقض حقوق شخص ثالث نخواهد شد؛ و نام‌ دامنه برای مقاصد غیرقانونی و نامشروع به‌‌ثبت نرسیده و مورد استفاده قرار نخواهد گرفت؛ و نام ‌دامنه عمداً در جهت نقض و مغایرت با قوانین و مقررات قابل ‌اعمال مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. مسؤولیت اینکه آیا نام‌ دامنه ثبت‌ شده توسط دارنده، ناقض حقوق دیگری می‌باشد یا خیر، برعهده دارنده نام ‌دامنه خواهد بود. سرور جت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که چنانچه مشخص شود ثبت‌ نام ‌دامنه در جهت نقض و در مغایرت با حقوق شخص ثالث است، نسبت به لغو ثبت نام‌ دامنه اقدام نماید.
فصل چهارم) شرایط خدمات نگهداری سرور (Co-location)
ماده 28- متقاضی موظف است اطلاعات خود را طبق شرایط و قوانین کشوری در سرور قرار داده و استفاده نماید
ماده 29- استفاده از برق و ترافیک با توجه به جدول ارائه خدمات مربوطه به کاربران اعلام شده و متقاضی موظف به رعایت آن خواهد بود
ماده 30- هزینه ها به صورت پیش پرداخت از متقاضی دریافت خواهد شد لذا متقاضی به منظور جلوگیری از قطعی باید نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمود
ماده 31- با توجه به اینکه نگهداری سرور توسط شرکت سرور جت هزینه بر است چنانچه سرویس تا تاریخ سررسید توسط خریدار تمدید نگردد و سرویس مسدود گردد ، حتی در صورت خاموش بودن سرور نیز کاربر ملزم به پرداخت هزینه کامل سرویس برای نگهداری سرور در دیتاسنتر خواهد بود.
ماده 32- ورود و خروج سرور به دیتاسنتر با هماهنگی قبلی با کارشناسان شرکت سرور جت منوط به تسویه کامل فاکتور های صادر شده و تایید واحد مالی شرکت سرور جت خواهد بود.
ماده 33- استفاده غیر مجاز از آی پی های شرکت سرور جت خلاف قوانین بوده و در صورت رویت شناسایی سرویس از دسترس خارج و خسارت وارد شده از شخص متخلف دریافت خواهد شد
ماده 34- در صورت عدم پرداخت صورتحساب های صادر شده پس از 6 ماه سخت افزار واگذار شده به شرکت سرور جت به نفع این شرکت جمع آوری و استفاده خواهد شد ، لذا پیش از این زمان باید نسبت به تسویه کامل و خروج سخت افزار یا تمدید خدمات اقدام نمود.
فصل پنجم) سرور های مجازی
* در سرور های مجازی با توجه به حجم بالای اطلاعات و محدودیت های نرم افزاری بک آپ گیری توسط سرور جت انجام نمی شود و تمامی کاربران موظف به تهیه بک آپ از سرور های مجازی خود به صورت دوره ای و نگهداری بک آپ ها در محلی غیر از سرور های سرور جت می باشند، در صورت ایجاد مشکلات نرم افزاری یا سخت افزاری مانند سوختن هارد سرور ها یا تحریم کشور ایران توسط دیتاسنتر های بین المللی یا عدم دسترسی و از بین رفتن اطلاعات، سرور جت هیچگونه مسولیتی را در این زمینه پذیرا نخواهد بود، مجددا تاکید می شود که تمامی کاربران موظفند همواره یک نسخه پشتیبان از تمامی اطلاعات سرور های خود را در محلی غیر از سرور های سرور جت نگهداری نمایند.
* راه اندازی سرویس ها و خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط سرور ها ممنوع می باشد.
* با موارد خلاف قوانین دیتاسنتر مانند هک، بوت، کرک، اسپم، داس، دیداس و… به شدت برخورد خواهد شد.
* در صورت دریافت اخطار از جانب دیتاسنتر بر روی سرور های مجازی موضوع از طریق تیکت به کاربر ابلاغ خواهد شد و کاربر موظف به حل مشکل یا پاسخگویی در کمتر از 10 ساعت می باشد، در صورت عدم پاسخگویی توسط کاربر احتمال مسدود شدن آی پی سرور وجود خواهد داشت.
* سرور جت مسولیتی در قبال قطعی ها و downtime های ایجاد شده برای سرور ها از جانب دیتاسنتر نخواهد داشت.
فصل پنجم) قوانین خاص سرور مجازی
* ترافیک سرور های مجازی به صورت نامتقارن بوده ( نسبت ارسال از سرور به نسبت دریافت سرور باید 8 برابر باشد) در صورتی که مشتری سرویسی را خریداری کند و از ترافیک به صورت نامتقارن استفاده کند. سرویس کاربر بدون اطلاع قبلی قطع می شود و در صورت استفاده بیش از حد مجاز باید هزینه موارد مصرف شده را بپردازد.
* سرور جت هیچ گونه مسئولیتی در قبال پشتیبانی نرم افزاری از سرور های مجازی ندارد و صرفا نصب سیستم عامل مورد نظر کاربر به هنگام خرید انجام خواهد شد. پشتیبانی شامل مشکلات سیستم عامل کاربر هم نخواهد بود.
* سرور جت هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلاتی نظیر لگ خوردن سرور یا time out نداشته و صرفا مشکلات باید به صورت سخت افزاری بیان و پیگیری شوند.